تاریخ ارسال خبر: پ, بهمن ۷م, ۱۳۹۵
کد خبر: 13869

آزادی یک‌ شهروند کرد و‌ بی اطلاعی از یک تن دیگر

 

ماف نیوز: یک شهروند کرد از اهالی سردشت، بەدلیل آزار و شکنجەهای نیروهای اطلاعاتی بە بیمارستان این شهر منتقل شد. از سرنوست یک تن دیگر هم در اشنویه اطلاعی در دست نیست.

 

به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان به نقل از «آسوی روژهەلات» ادریس اسماعیل زادە، شهروند کرد ساکن سردشت بە دلیل شکنجەهای نیروهای اطلاعات، بە یکی از بیمارستانهای آن شهر منتقل شدە است.

این شهروند کرد، روز جمعە ٣ دی‌ماه در محل پارک کودک شهر سردشت بازداشت و بە بازداشتگاه اطلاعات منتقل شدە بود. ادریس پس از دستگیری، با قرار وثیقە آزاد اما بە دلیل شکنجەهای نیروهای امنیتی، بە بیمارستان منتقل و تاکنون نیز تحت معالجەی پزشکی می‌باشد. ادریس اسماعیل زادە بە اتهام ” همکاری با احزاب کرد اپوزیسون” بازداشت شدە بود.

سایت کردی «هەنگاو» هم نوشت: روز یک شنبە ٣ بهمن‌ماه، نیروهای اطلاعاتی حکومت ایران بە خانە یک شهروند کرد به نام «مظفر رهبر» ٣٠ سالە فرزند احمد در روستای “سیدآباد” اشنویه یورش برده و وی را بازداشت کردەاند.

بە گفتە یکی از نزدیکان این شهروند بازداشت شدە، مظفر بە ادارە اطلاعات ارومیە منتقل شدە است، اما مسئولین این ادارە از ارائه ی هرگونە اطلاعی دربارە وی خودداری می‌کنند. تاکنون دلیل یا دلایل بازداشت این شهروند کرد مشخص نشدە است.