تاریخ ارسال خبر: ش, دی ۱۸م, ۱۳۹۵
کد خبر: 13617

آزادی یک فعال کرد با قید وثیقه از سوی دادگاه انقلاب

اشتراک‌گذاری

 

ماف نیوز: «دانا لنج آبادی» فعال مدنی مریوانی به دادگاه انقلاب احضار و بعد از قرار بازداشت و تعیین وثیقه، با تامبن آن آزاد شد.

 

به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، طی احضاریەای کە دانا لنج آبادی از سوی شعبە اول دادیاری دادگاە مریوان دریافت کرده بود، امروز بە دادگاە رفته بعد از صدور حکم بازداشت از سوی قاضی شعبه بە اتهام «تبلیغ علیە نظام جمهوری اسلامی» با قرار وثیقه آزاد شد.

دانا لنج آبادی گفته است: «اداره اطلاعات از من شاکی بودند و اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام از طریق دنیای مجازی و حمایت از کولبران و  تجمع برای تانکرهای سوخت مصادیق آن بود.»

این در حالی است که دانا لنج آبادی، مدتی پیش از زندان آزاد شده و ۲۰ ماە را در زندان به سر برده بود کە یک سال از آن بە اتهام تبلیغ علیە نظام و هشت ماه هم به اتهام اخلال در نظم عمومی بود.