تاریخ ارسال خبر: ش, فروردین ۲۸م, ۱۳۹۵
کد خبر: 7879

احتمال اخراج یک معلم کردستانی از آموزش و پرورش شدت گرفت

 

ماف نیوز: طاهر قادرزاده عضو انجمن صنفی معلمان کردستان که به ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم شد، بیش از پیش با احتمال اخراج از آموزش و پرورش روبرو شده است.

 

 به گزارش ماف نیوز، طاهر قادر زاده عضو انجمن صنفی معلمان کردستان، بە اتهام تبلیغ علیه نظام به دلیل راە انداختن تجمعات صنفی معلمان و تشویش اذهان عمومی بە ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم شد.

 

اداره ی آموزش و پرورش سنندج اعلام کرده است در صورتی که فراغت وی از تدریس بیش از چند ماه طول بکشد، این معلم کرد از تدریس محروم خواهد شد.

 

پرونده ی وی چندی پیش به شعبه ی پنجم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سقز ارجاع شده و بە اتهام “تبلیغ علیه نظام به دلیل راە انداختن تجمعات صنفی معلمان و تشویش اذهان عمومی” بە ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم شده است.

 

اخیرا این فعال صنفی معلمان به علت فعالیت های صنفی، بارها برای بازجویی به ارگانهای امنیتی حکومت اسلامی ایران احضار شده بود.