تاریخ ارسال خبر: د, شهریور ۳۰م, ۱۳۹۴
کد خبر: 6250

ادامه‌ی بازداشت واله‌ی زمانی

 

ماف نیوز: بازداشت پسرعموی شاهرخ زمانی همچنان ادامه دارد.

Girtiبه گزارش ماف نیوز، واله زمانی فعال کارگری و از خویشاوندان شاهرخ زمانی، شب گذشته توسط مامورین امنیتی بازداشت شد.

شاهرخ زمانی، زندانی سیاسی و فعال کارگری بود که اخیرا به طور مشکوک و در کمال بهت و حیرت و ناباوری همگان در زندان گوهر دشت چشم از جهان فرو بست.

براساس این گزارش ساعت ۱۱ دیشب در حالی که واله زمانی قصد رساندن پنج نفر از فعالین کارگری را به منازل‌شان داشت، نیروهای امنیتی به بهانه‌ی رویت مدارک ماشین سد راه آنان شدند و سپس با رسیدن سه ماشین از نیروهای انتظامی به محل، همانجا در خیابان همه آنان را مورد بازجوئی در مورد علت حضورشان در منزل واله زمانی قرار دادند و پس از نیم ساعت بازجوئی و صحبت در خیابان راه را برای ادامه مسیر آنان باز کردند.

مامورین امنیتی پس از بازگشت واله زمانی به سمت منزلش بار دیگر سر راه وی را گرفته و او را بازداشت کردند.

تا لحظه تنظیم این خبر از محل نگهداری واله زمانی خبری در دست نیست.

واله زمانی پسر عمو و پسر خاله شاهرخ زمانی است که به لحاظ عاطفی وابستگی خاصی به شاهرخ داشت و ۵ فعال کارگری دیشب به عیادت وی و خانواه اش رفته بودند.

“شاهرخ زمانی” زاد‌ی تبریز، فعال کارگری، عضو هیأت مدیرۀ کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری، عضو هیأت بازگشایی سندیکای کارگران ساختمان و نقاشان و زندانی سیاسی بود.

وی در شرایطی که در بند سیاسی زندان رجایی‌شهر کرج پنجمین سال حبس بدون مرخصی خود را سپری می کرد، در روز ۲۲ شهریور ۱۳۹۴ در زندان به طرز مشکوکی درگذشت.