تاریخ ارسال خبر: ی, فروردین ۱۳م, ۱۳۹۶
کد خبر: 15062

ادامه ی بازداشت دهها شهروند کُرد در سوریه

اشتراک‌گذاری

 

ماف نیوز: نیروهای وابسته به حزب اتحاد دموکراتیک پ.ی.د در موج جدیدی از بازداشت اعضا و رهبران انجمن ملی کُردهای سوریە و احزاب نزدیک به آن، دهها تن را بازداشت کرده اند.

به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، مسئولین انجمن ملی کُردهای سوریە، پارت دموکرات کردستان-سوریە، حزب اتحاد کُرد و حزب مستقبل، پ ک ک را مسئول بازداشت دست کم ۴۴ تن از اعضای خود میدانند.

تلگرام ماف نیوز
بخش عربی مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، بازداشت‌های گستردە توسط نیروهای مذکور را محکوم و آن را مغایر با تمام قوانین بین‌المللی و حقوق بشری دانستە است.

هویت بازداشت شدگان محرز شده‌ ی اخیر برای این مرکز به شرح زیر می‌باشد؛

۱_ علی محمود عمو، عضو PDKS

٢_ جاسم حاجی، عضو شورای منطقەای PDKS

٣_ ابراهیم برو، عضو شورای منطقەای PDKS

۴_ حمزە علی زراری، عضو ENKS

۵_ جمیل کیکە، عضو PDKS

۶_ مزگین سوقی، عضو پارت اتحاد کُرد

۷_ فرهاد کمال ، عضو PDKS
۸_ لقمان حاج محمود، عضو PDKS

٩_ عبدالعزیز حسو، عضو PDKS

١٠_ لوران احمد برو، عضو PDKS

١١_ مسعود محمد امین رمو، عضو PDKS

۱۲_ فیصل قاسم علی، عضو PDKS

١٣_ فرهاد ابو بارزان، عضو PDKS

١۴_ دلگش حزنی، عضو PDKS

۱۵_ عیسی یوسف/دیرک، عضو PDKS

١۶_ احمد حاجی، عضو PDKS

١٧_ یوسف ابراهیم، دیرک، عضو PDKS

١٨_ عدنان جابو، عفرین، عضو PDKS

١٩_ فرهاد صبری احمد، دیرک، عضو PDKS

۲۰_ علی صوفی علو، عضو PDKS

٢١_ محمود صالح علی، کوبانی، عضو PDKS

٢٢_ عبدالقادر اوسو محمد، کوبانی، عضو PDKS

۲۳_ حسین خلیل، عفرین، عضو PDKS

٢۴_ محمد شاهین، کوبانی

۲۵_ عبدالکریم اگید، عضو PDKS

٢۶_ نبی حسن هورو، عضو PDKS

۲۷_ محمد رمضان (باسک سربخو)، کوبانی

۲۸_ خوشناو حسو، عفرین، عضو PDKS

۲۹_ جمیل مصطفی، عفرین، عضو PDKS

۳۰_ محمد احمد مصطفی، عفرین، عضو PDKS

۳۱_ جوان شهاب، عامودا

۳۲_ عبدالرحمن احمد ابو عمر، عضو PDKS

۳۳_ محمد علی، عفرین، عضو PDKS

۳۴_ سواز مسکو (باسک سربخو)

۳۵_ علی محمد اوغرش، عفرین، عضو PDKS

٣۶_ صدا احمد، گرکیلکی، عضو PDKS

۳۷_ محمد علی، عضو دفتر سیاسی PDKS

٣٨_ عبدالحلیم توفیق، عضو PDKS

٣٩_ سلیمان اسماعیل، عضو PDKS

۴۰_ مصطفی عمر، عفرین، عضو PDKS

۴۱_ کامیران سینو، عضو الپارتی

۴۲_ فواز هبو، کوبانی

۴۳_ سامان احمد، گرکیلکی، عضو PDKS

۴۴_ رشید محمد، مسئول دفتر ارتباطات حزب مستقبل