تاریخ ارسال خبر: چ, اسفند ۲۵م, ۱۳۹۵
کد خبر: 14851

اعدام ۵ شهروند کُرد از سوی دستگاه قضایی ایران

اشتراک‌گذاری

 

ماف نیوز: در ادامە اعدام شهروندان از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران، حکم اعدام ۵ شهروند دیگر در زندا‌نهای خوی، کرمانشاه و ارومیه بە مورد اجرا در آمد.

به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز دوشنبە ٢٣ اسفندماه سال ۱۳۹۵ خورشیدی، حکم اعدام دست کم یک زندانی به نام «هوشنگ پاداشی» از اهالی روستای کوتالان ارومیە در زندان مرکزی خوی اجرا شد.

تلگرام ماف نیوز
هوشنگ پاداشی در سال ١٣٩٠ بازداشت و بە اتهام حمل مواد مخدر بە اعدام محکوم شده بود.

روز سەشنبە ٢۴ اسفندماه هم حکم اعدام یک شهروند دیگر کُرد به نام «محمدرضا صمدی‌نسب» از اهالی روستای قلعە زنجیر دالاهو کرمانشاه در زندان دیزل آباد بە اجرا در آمد.

این جوان ٣٠ سالە، از نزدیک ٣ سال پیش محبوس بوده و با اتهامات مربوط به جرایم مرتبط با مواد مخدری بە اعدام محکوم شدە بود.

سحرگاه روز سەشنبە ٢۴ اسفند‌ماه هم، حکم اعدام ۳ شهروند کُرد در زندان مرکزی ارومیە به نامهای «چنگیز بادوزادە»، «اکرم حسن‌زادە» و «کیومرث فریدان» بە اجرا در آمد که با اتهامات مربوط به جرایم مواد مخدری بە اعدام محکوم شدە بودند.