تاریخ ارسال خبر: ی, مرداد ۲۵م, ۱۳۹۴
کد خبر: 5879

افزایش ارسال پارازیت در زندان سنندج

 

ماف نیوز: افزایش دستگاه‌هاى پارازیت انداز در زندان سنندج و تشدید امواج، موجب بروز سردرد و سرگیجه‌ی زندانیان و اعتراض آنان شده است.

Parazitبه گزارش ماف نیوز، این دستگاه‌ها که براى مختل‌کردن ارتباطات زندانیان استفاده مى‌شود، اخیرا در زندان سنندج و مخصوصا بند سیاسى افزایش قابل توجهى داشته و مشکلات عدیده‌ای را براى زندانیان ایجاد کرده است.

در همین ارتباط، دیروز شنبه ۲۴ مردادماه، زندانیان بند سیاسى زندان سنندج در واکنش به این اقدام دست به اعتراض زدند و فضاى بند متشنج شد.

این درگیری بعد از نیم ساعت از سوی گارد ویژه به پایان رسیده و مامورین با ضرب و شتم زندانیان، آنها را وادار به ورود دوباره به بند کردند.

در سال هاى اخیر اعتراضات زیادى به ارسال امواج پارازیت از سوى دولت ایران براى اختلال در شبکه‌هاى ماهواره‌اى انجام شده و تحقیقات و اظهار نظرهاى تخصصى بسیارى در ارتباط با این پدیده و افزایش سرطان در ایران انجام شده است و مقامات بهداشتى رسمى ایران نیز بارها به این مسئله اعتراف کرده‌اند.

پیام شما