تاریخ ارسال خبر: پ, مهر ۱۵م, ۱۳۹۵
کد خبر: 11607

بلوچستان در اوج نا امنی

اشتراک‌گذاری
برچسبها

 

نگارنده : زاهد جهاندیده

مدتهاست که «بلوچستان ایران» آماج نا امنی قتل «جنایت ترور» قرار دارد. سرقتهای مسلحانه در شهرهای بزرگ بخصوص از یک طرف راه زنی در جاده های مواصلاتی ناامنی و اضطراب برای مردم ایجاد کرده است بدنبال مسلح کردن عده ایی تحت عنوان بسیجی مزید بر علت شده است. بارها پیش آمده است که با اسلحه سپاه سرقت بیشتری فراهم شده قتل و درگیری های فامیلی صورت گرفته است از یک طرف با سؤ استفاده از قدرت چه بسا قتلها و نا امنی ها برای بدنام کردن بلوچ در فکر پروسه از آب گل آلود ماهی گرفتن را پیاده کرده اند تا از طریق آن بهانه ای برای قلع و قمع بزرگان علما و سایر متنفذین جامعه داشته باشند پروژه ی مسلح کردن عده ایی از افراد در جامعه تحت لوای سر طایفه نیز یکی از برنامه های حاکمیت برای سرکوب و کسب اطلاعات از درون و بطن جامعه و خانواده ها می باشد.

 

 بیش از یازده بار در برابر قانون اساسی خودشان و در حضور بیش از هفتاد میلیون ایرانی و در این میان در برابر مردم بلوچ قسم خوردند وعده دادند.
اما نتیجه : بلوچها نادیده تر پنداشته شدند با شدت بیشتر سرکوب شدند. به جای فقر زدایی و زدودن رنگ تبعیض شهرها امنیتی تر شد و سیل مهاجران صادراتی و عقده ای و تبعیدی بیشتر شد بافت جمعیتی شهرهای ما به هم ریخت صنعت و آبادانی زیر زمینی شد سلاح و انگشت بر ماشه تنها سرمایه شون برای ما و آبادی قبرستانها و زندانها از جوانان بلوچ شد.

 

و ما.. هی ..به امید فردایی بهتر و امیدوار کننده که این دوره دوره گفتگوست دوره بعدی، دوره عدالت و دور بعدی دوره این مرگ و آن مرگ است.

 

سراب و فریب، فقط سراب و فریب ،تا جاییکه امروز آمدند خانه ما را از ما دارند میگیرند .

 

اگر تا حالا سکوت کرده ای فرزند بلوچستان دیگر سکوت جایز نیست
اگر به وحی اسمانی هم دست زنی به تو می گوید دیگر چاره ای نیست برزم
اگر به حقوق ملی ات بنگری دیگر می گوید چاره ای نیست برزم.

 

اگر به امید و فردای فرزندانت و نسل های بعدی نگاهی داشته باشی می گویدت برزم.

 

اگر می خواهی تاریخ از تو به خوبی و سپاس یاد کند، برزم. فقط باید برزمی بجنگی حق گرفتنی است. باید برای رسیدن به حقت مبارزه کنی.

 

البته در این میان فرزند بلوچستان اما و اگرهای زیادی به سراغت می آید باید کشتی های پشت سرت را بسوزانی فقط به هدفت فکر کن، هدف مهم است.