تاریخ ارسال خبر: پ, بهمن ۷م, ۱۳۹۵
کد خبر: 13876

حکم اسماعیل سانیار با تایید در دادگاه تجدید نظر به وی ابلاغ شد

اشتراک‌گذاری

 

ماف نیوز: حکم حبس ۳۶ ماه و یک روز حبس تعزیری «اسماعیل سانیار» که روز چهارشنبه ٢٩ دی ماسال ١٣٩۵ خورشیدی پس از دو جلسه محاکمه صادر شده بود، پس از تایید در دادگاه تجدیدنظر به وی ابلاغ شد.

 

به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، شعبه ی دهم دادگاە تجدیدنظر ارومیە حکم ٣۶ ماه و یک روز زندان را برای یک فعال مدنی بوکانی به نام اسماعیل سانیار به اتهام اقدام علیە امنیت از طریق یکی از کانون‌های مدافع حقوق بشر و رسانەهای خارج از کشور، صادر کرده و حکم در دادگاه تجدیدنظر تایید و به او ابلاغ شد.

 یک منبع مطلع در این رابطه به ماف نیوز گفت: «این حکم از سوی قضات علیار خلیل‌زادە و محمد رضایی، برای او صادر شده و او همچنان در آزادی به قید وثیفه به سرمیبرد و در مدت زمان نزدیکی، برای سپری کردن حکم به زندان خواهد رفت.»

براساس ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ که در سال ۱۳۱۱ اصلاح شده است «تشدید مجازات محکوم علیه یا تعیین مجازات برای متهمی که در محکمه جنحه برائت حاصل کرده است جایز نخواهد بود، مگر در مواردی که مدعی العموم بدایت یا مدعی العموم استیناف تقاضای استیناف کرده باشد، خواه اصلاً خواه طبعاً.»

وزارت اطلاعات با اعمال تاثیر از طربق دادستان بوکان، تبصره ۲ ماده ۴ قانون تجدیدنظر آرای دادگاه ها سال ۷۲ را به کار گرفت که طبق آن، در احکام کیفری مرجع تجدیدنظر با تشخیص و یا درخواست دادستان می تواند مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید.

این فعال کُرد به نشانه‌ی احترام به مقاومت کُرد در شهر کوبانی به مدت سه روز از روز ٢۶ مهرماه سال ١٣٩٣ خورشیدی به همراه ١۶ تن دیگر اعتصاب غذا کرد.