تاریخ ارسال خبر: ج, آذر ۱۰م, ۱۳۹۶
کد خبر: 19205

خانواده‌ی حسین‌پناهی: افشین به شدت شکنجه شده است

اشتراک‌گذاری


ماف نیوز: خانواده‌ی زندانی سیاسی «افشین حسین‌پناهی» اعلام کردند که او به شدت مورد شکنجە قرار گرفته، تمام ناخن پاهایش را کشیدەاند و به وی جریان برق مستقیم متصل کردند.

به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، امجد حسین‌پناهی برادر افشین می‌گوید: افشین که به زندان سنندج منتقل شده است، در اثر شکنجە از ناحیە‌ی سر و زانو و همچنین کمر دچار مشکل شدە است.

تلگرام ماف نیوز
وی گفت: ماموران ادارە‌ی اطلاعات سنندج از وی خواستە بودند کە علیە خانوادە‌اش مقابل دروبین هایشان صحبت کند، افشین نهایتا تسلیم نشد و هم اکنون در زندان مرکزی سنندج در بدترین شرایط موجود قرار دارد، به‌ طوری‌ کە قسمتی از سرش در اثر برق سوختە و همچنین از ناحیە‌ی زانو و کمر دچار آسیب دیدگی شدید شدە و از رسیدگی پزشکی محروم بوده و از انتقال وی بە مراکز درمانی هم خودداری شدە است.

افشین نهایتا در دادگاهی چهار دقیقەای و بدون هیچ اتهام مشخصی بە هشت سال و نیم زندان محکوم شدە است.
+++++++++++++++++++
جهت همکاری با بخش فارسی ماف نیوز و یا به اطلاع رساندن موارد نقض حقوق بشری، میتوانید به تلگرام زیر پیام ارسال کنید:

ارتباط با ادمین تلگرام:

https://t.me/mafnews_admin