تاریخ ارسال خبر: ی, بهمن ۱۰م, ۱۳۹۵
قتل | توسط Director
کد خبر: 13919

خودکشی دو کارگر در روانسر و سنندج رقم خورد

اشتراک‌گذاری
برچسبها

 

ماف نیوز: روز پنجشنبە ٧ بهمن‌ماه ۱۳۹۵ خورشیدی، یک کار گر کورد در بخش “کلاترزان” شهر سنندج، بە زندگی خود پایان بخشید.

 

به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان به نقل از مروفایتی، این کارگر کرد “توفیق ملایی” ۴٠ سالە و پدر دو فرزند می باشد.

 وی از تریق حلق آویز نمودن خود بە زندگی خود پایان دادە است.

علت خودکشی این کارگر کرد، مشکلات اقتصادی و عدم توانایی تامین زندگی روزمره خانواده اش عنوان شده است.

همچنین “هه نگاو” نوشت: روز چهارشنبە هفتە گذشتە نیز یک دانشجوی ٢٠ سالە اهل روانسر بە نام “پیام قلعە خانی” خود را حلق‌آویز و بە زندگی خود خاتمە دادە بود.