تاریخ ارسال خبر: د, بهمن ۱۸م, ۱۳۹۵
کد خبر: 14114

دو‌ هفته بی خبری از یک شهروند اشنویه ای

اشتراک‌گذاری

 

تلگرام ماف نیوز

ماف نیوز: با گذشت بیش از دو‌ هفته از بازداشت یک‌ شهروند کرد در اشنویه، تاکنون اطلاعی از محل نگه داری وی کسب نشده است.

 

به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، خانواده ی «مظفر رهبر» تاکنون نتوانسته اند در رابطه با محل نگه داری فذزند ۳۰ ساله ی خود اطلاعی کسب کنند که در روستای سیدآباد اشنویه بازداشت شده بود. تاکنون دلیل یا دلایل بازداشت این شهروند کرد هم مشخص نشدە است. 

 روز یک شنبە ٣ بهمن‌ماه سال ۱۳۹۵ خورشیدی، نیروهای اطلاعاتی حکومت ایران بە خانە مظفر رهبر فرزند احمد در روستای مذکور یورش برده و وی را بازداشت کردند. بازداشت وی آن زمان همراه با ضرب و‌ شتم و بازرسی منزل صورت گرفته‌ بود. این در حالی است که مامورین امنیتی، برای اقدامات صورت گرفته برگه ی قضایی همراه نداشته و یا ارائه نداده اند.

یک منبع مطلع به خانواده ی مظفر رهبر گفته بود که او بە ادارە اطلاعات ارومیە منتقل شدە است، اما مسئولین دو ستاد خبری اداره ی اطلاعات اشنویه و ارومیه از ارائه ی اطلاع دربارە وی خودداری کرده اند. این امر موجبات نگرانی خانواده ی مظفر رهبر را در پی داشته است.