تاریخ ارسال خبر: پ, دی ۳۰م, ۱۳۹۵
کد خبر: 13692

دو زندانی کرد محکوم به اعدام در انتظار بخشش

 

ماف نیوز: دو شهروند کرد محکوم به اعدام در آستانه ی اجرای حکم، منتظر رضایت اولیای دم هستند.

 

به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، دو شهروند کرد به نامهای زهرا محمدپور از اهالی مهاباد و محمد رسول هشتیانی از اهالی ارومیه در زندان دریا در آستانه ی اجرای حکم قصاص قرار دارند.

 این دو شهروند کرد که اواسط دی ماه جهت اجرای حکم اعدام بە سلول‌های انفرادی زندان ارومبه انتقال یافتە بودند بە صورت موقت و تا ٢٠ روز دیگر از اعدام رهایی یافته بودند.

زهرا محمدپور از بند نسوان و محمد رسول هشتیانی از بند جرایم مربوط به قتل زندان ارومیه، متهم به ارتکاب قتل بوده که با موافقت اولیای دم از اواسط دی ماه بە مدت ٢٠ روز دیگر جهت پرداخت دیە مهلت گرفتە و حکمشان بە تعویق افتادە است.

در صورت عدم رضایت اولیای دم، این دو تن در روزهای آینده اعدام خواهند شد.