تاریخ ارسال خبر: چ, اسفند ۶م, ۱۳۹۹
کد خبر: 33477

زانیار معتمدی و کاروان مینویی با تودیع وثیقه آزاد شدند


ماف نیوز: دو شهروند بازداشت‌شده‌ی اهل مریوان به نامهای زانیار معتمدی و کاروان مینویی پس از اتمام بازجوییها با تودیع وثیقه آزاد شدند.

به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز سە‌شنبە ۵ اسفندماه ۱۳۹۹، “کاروان مینویی” شهروند اهل مریوان پس از اتمام مراحل بازجویی با تودیع وثیقە موقتا از یکی از بازداشتگاه‌‌های امنیتی در سنندج آزاد شدند.

زانیار معتمدی


تلگرام ماف نیوز
کاروان مینویی روز ٢٠ دی‌ماه از سوی نیروهای امنیتی در مریوان بازداشت و سپس جهت بازجویی بە سنندج منتقل شده بود.

طی روزهای گذشته نیز یک بازداشتی دیگر اهل مریوان به نام “زانیار معتمدی” با تودیع وثیقە آزاد شدە است.

زانیار معتمدی، روز ۲۱ دی‌ماه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

تا لحظه‌ی تنظیم این گزارش، اطلاعی در رابطه با اتهامات مطروحه علیه این شهروندان به دست نیامده است.
+++++++++++++++++++
جهت همکاری با بخش فارسی ماف نیوز و یا به اطلاع رساندن موارد نقض حقوق بشری، میتوانید به تلگرام و یا ایمیل زیر پیام ارسال کنید:
info@mafnews.de

ارتباط با ادمین تلگرام:

https://t.me/mafnews2