تاریخ ارسال خبر: چ, بهمن ۲۷م, ۱۳۹۵
کد خبر: 14343

زندانی پیرانشهری بدون تشریفات قانونی اعدام‌ شده است

اشتراک‌گذاری
برچسبها

 

ماف نیوز: یک زندانی کرد از اهالی‌ پیرانشهر با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان مرکزی ارومیه درحالی اعدام شد که پرونده وی هنوز سیر قانونی را تکمیل نکرده بود. جزئیات تازه ای از پرونده این زندانی و تخلفات اداری صورت پذیرفته درپی می آید.

به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان روز، ١٩ مرداد ماه سال ۱۳۹۵ خورشیدی، کامران پوره (پورفت)، فرزند عثمان، متاهل، ٣۵ ساله با کد ملی ٢٨٩٩١١۶٢٩٠ و اهل پیرانشهر به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر در زندان مرکزی ارومیه اعدام شد.

تلگرام ماف نیوز

یک منبع آگاه از پرونده این زندانی اعدام شده در این باره گفت: ” اعدام کامران در حالی اجرا شد که ایشان حکمش به تازگی مورد تایید دیوان قرار گرفته بود و تازه در تاریخ ٢٩ فروردین تقاضای اعاده دادرسی اش را به دیوان را ارسال نموده بود که به شماره ٩٠٢٢/٢٢٨/١١۴١٣٠٠٠ در شعبه ۳۸ دیوان ثبت و در نوبت رسیدگی قرار داشت. درمورخه ٣٠ آذرماه به علت اقرار محضری شخصی که مواد را به عنوان دارو به کامران داده بود و مدتی هم متواری بود و سپس به خارج از کشور رفت، همینطور با عنایت به گفته های خود کامران که از ابتدا مدعی بود از محتویات بسته به عنوان مواد خبر نداشته، اعاده دادرسی در دیوان مورد پذیرش قرار گرفت که نامه ای جهت مطالبه پرونده در مورخه ٢٢ آبان ٩۵ به اجرای احکام ارومیه ارسال شد.”

این منبع مطلع ادامه داد: “در مورخه ٣٠ آبان، اجرای احکام ارومیه در جواب نامه دیوان عالی کشور نوشت که پرونده ١٩ مرداد ماه با اجرای حکم مختومه و به بایگانی راکد دادکستری کل ارسال گردیده که با پیگیری دیوان و دریافت پرونده در مورخه ٢٢ آذر ١٣٩۵ معلوم میشود که قبل از اجرای حکم حداقل دو بار برای متهم باید تقاضای عفو و بخشودگی کند و اگر این درخواست ها مورد پذیرش قرار نگیرد، حکم اجرا شود.”
به گفته این منبع، “در مورد این متهم اصلا چنین تقاضایی نشده و در کمسیون عفو و بخشودگی هم اصلا مطرح نشده و بدون اینکه سیر قانونی پرونده طی شود، حکم ایشان اجرا گردیده است در حالی که ایشان چند فرزند خردسال دارد و جالب اینکه دیوان نیز از این اشتباه سهوی یا عمدی دادستان و اجرای احکام چشم پوشی کرده و مجدد دستور بایگانی را صادر کرده. دیوان عالی حداقل کاری که میتوانست انجام دهد این بود که ترتیبی اتخاذ دهد که دیه از بیت المال به خانواده کامران پوره پرداخت شود. اما متاسفانه حتی اجازه خبر دار شدن هم به این خانواده داده نشده.”

این منبع مطلع در پایان در مورد عدم درخواست تقاضای عفو توضیح داد: “گویا دادستان ارومیه از اینکه دو بار به کامران پوره ابلاغ کردند که تقاضای عفو و بخشودگی بنویس و ایشان به امید اعاده دادرسی تقاضای عفو ننوشته عصبانی بوده و دستور اجرا را داده در حالی که قانونا اگر متهم هم تقاضا نکند از وظایف دادستان است تا تقاضا نماید و در کمسیون دو بار مطرح گردد.”