تاریخ ارسال خبر: س, بهمن ۱۹م, ۱۳۹۵
کد خبر: 14118

شهروند سنندجی همچنان در بازداشتگاه اطلاعات است

تلگرام ماف نیوز

ماف نیوز: «سیروان گلزاری» فعال مدنی از اهالی شهرستان سنندج که نزدیک به سه هفته ی پیش از سوی نیروهای اطلاعاتی حکومت ایران بازداشت شدە بود، همچنان در بازداشتگاه ادارە اطلاعات این شهر تحت بازجویی به سر میبرد.

 

به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، سیروان گلزاری فرزند عبدالله از اهالی روستای اویهنگ، پس از آنکە روز چهارشنبە ٢٩ دی‌ماه سال ۱۳۹۵ خورشیدی از سوی نیروهای اطلاعاتی بازداشت شد، بە بازداشتگاه ادارە اطلاعات سنندج منتقل شدە و همچنان از حق آزادی محروم است.

آن زمان، بازداشت سیروان گلزاری همراه با ضرب و شتم و ضبط وسایل شخصی وی صورت گرفته و مامورین از ارائه ی برگه ی قضایی هم خودداری کرده بودند.

وی با جوانان روستای خود و منطقه ی هورامان، نشستهایی دوستانه در رابطه با مضرات مواد مخدر و‌چگونگی ترغیب جوانان به مبارزه ی خودجوش اجتماعی با آن برگزار کرده و در فعالیتهایی از قبیل گمپینهای درخواست آموزش زبان کردی، فعالیتهای محیط زیستی و چندین نشست فرهنگی و ادبی نقش داشته است.

تاکنون اطلاع دقیقی در رابطه با دلایل بازداشت وی کسب نشده است.