تاریخ ارسال خبر: ج, اسفند ۶م, ۱۳۹۵
قتل | توسط Director
کد خبر: 14554

مهدیس میرقوامی خودکشی کرد

اشتراک‌گذاری

 

ماف نیوز: یک دختر مهندس در استان کرمانشاه اقدام بە خودکشی نموده و جان باخت.

به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان به نقل از سایت کُردی «هەنگاو»، مهندس جوان کرد مهدیس میرقوامی روز جمعە ٨ بهمن‌ماه تنها ١ روز پس از آزادیش از زندان اقدام بە خودکشی و روشنبە ٩ بهمن‌ماه در یکی از مراکز درمانی کرماشان جانش را از دست داد.

تلگرام ماف نیوز
علی رغم ادعای این سایت مبنی بر این که مهدیس میرقوامی روز سەشنبە ۵ بهمن‌ماه پس از احضار بە ادارە اطلاعات بازداشت و پس از دو روز در روز پنج‌شنبە ٧ بهمن‌ماه آزاد شدە بود، برخی از منابع بازداشت وی از سوی اطلاعات را تکذیب کرده اند.

این مهندس ٢۶ کرد از طریق خوردن “قرص برنج” اقدام بە خودکشی کردە بود.

سایت مذکور نوشته است که بە گفتە یک منبع موثق، ادارە اطلاعات خانوادە مهدیس میرقوامی را تحت فشار قرار دادە تا از انتشار هرگونە خبری در این رابطە خودداری نمایند. برخی از منابع اما میگویند این دختر کرمانشاهی در بازداشتگاه اداره ی اطلاعات م‌ورد تجاوز قرار گرفته است.

پیشتر و روز جمعە ١۵ دی‌ماه ١٣٩١ نیز، یک دختر ٢٣ سالە کرد اهل بخش کوزران با هویت “شلیر فرهادی” کە دارای مدرک لیسانس علوم سیاسی بود، پس از آنکە توسط اطلاعات کرمانشاه ۴ ماه بازداشت شدە بود، پس از آزادی با اسلحە بە زندگی خود پایان داد.