تاریخ ارسال خبر: د, تیر ۱م, ۱۳۹۴
کد خبر: 5379

وجود بیش از ۱۴۰ هزار بیکار تحصیل‌کرده در کرمانشاه

اشتراک‌گذاری

 

ماف نیوز: در حال حاضر ۱۴۰ هزار نفر بیکار در استان کرمانشاه وجود دارد که بیشتر آنان را افراد تحصیلکرده و دانشگاهی تشکیل می‌دهد.

Bikar Kirmashanبه گزارش ماف نیوز، استانداری کرمانشاه اعلام کرده است: “در حال حاضر ۱۴۰ هزار نفر بیکار در استان وجود دارند که بیشتر آنان را افراد تحصیلکرده و دانشگاهی تشکیل می‌دهد که این امر خوشایند نیست.”

استانداری در خبری که در فصل‌نامه‌ی رسمی خود انتشار داده است، اعلام کرده که تمامی سعی خود را به کار خواهند گرفت تا این رقم، تا پایان امسال، به ۱۰۰ هزار نفر برسد.

در این خبر تاکید شده است که مشکل اساسی استان هم اکنون بیکاری است، به‌طوریکه در حال حاضر ۱۰ هزار نفر بیکار وجود دارند که بیشتر آنان را افراد تحصیلکرده و دانشگاهی تشکیل می‌دهد و بر همین اساس اولویت نخست استان کرمانشاه، در سال جاری، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال خواهد بود.

در این خبر تصریح شده است: دولت، بسترهای لازم برای مشارکت مردم جهت توسعه صنعت و اقتصاد در کشور فراهم کرده است اما متاسفانه عدم اختصاص بودجه، راه را برای آنها در مقابله با بیکاری، دشوار کرده است.

در فصلنامه‌ی استانداری کرمانشاه همچنین آمده است: با توجه به اینکه صنعت در ارتباط مستقیم با اشتغال است، ایجاد اشتغال در بخش‌هایی چون صنعت، معدن و خدمات در اولویت قرار خواهد گرفت.

هم‌اکنون در این ستان، طرح‌های نیمه تمام زیادی وجود داشته و استانداری، وعده داده است که طرح‌های تا ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی به میزان جزیی اعتبار داده شود و ضمن اداره‌کردن طرح‌های با ۲۰ تا ۸۰ درصد، تمامی طرح‌های بالای ۸۰ درصد نیز به اتمام برسند.