تاریخ ارسال خبر: ی, آذر ۵م, ۱۳۹۶
کد خبر: 19114

کارشکنی سپاه پاسداران در رابطه با انتقال رامین‌ حسین‌پناهی به زندان


ماف نیوز: ادارە‌ی اطلاعات سنندج «رامین حسین‌پناهی» فعال سیاسی را تحویل سپاە پاسداران دادە و هم اکنون وی در بازداشتگاە اطلاعات سپاە بسر میبرد.

به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، امجد حسین‌پناهی برادر رامین گفت: «پروندە وی در شعبە یک دادگاە انقلاب شهر سنندج بە ریاست قاضی سعیدی قرار دارد و کسی هم اجازە ندارد در جریان روند پروندە قرار گیرد.»

تلگرام ماف نیوز
وی گفت: «قرار بود هفتە گذشتە رامین بە زندان مرکزی سنندج منتقل شود، ولی گویا اطلاعات سپاە مخالفت کردە و اعلام داشتە کە رامین هرگز بە زندان مرکزی منتقل نمیشود کە خود این خلاف قانون است و مصداق شکنجە تلقی خواهد شد.»

رامین حسین پناهی از تاریخ دوم تیر ۱۳۹۶ بازداشت و تاکنون در سلول های انفرادی ادارە اطلاعات و اطلاعات سپاە بسر میبرد. وی در این مدت تحت شدیدترین فشارهای جسمی و روحی این دو نهاد امنیتی بودە است.
+++++++++++++++++++
جهت همکاری با بخش فارسی ماف نیوز و یا به اطلاع رساندن موارد نقض حقوق بشری، میتوانید به تلگرام زیر پیام ارسال کنید:

ارتباط با ادمین تلگرام:

https://t.me/mafnews_admin