تاریخ ارسال خبر: س, بهمن ۵م, ۱۳۹۵
کد خبر: 13812

کردستان بار دیگر شاهد قطع انگشتان دست زندانیان است

 

ماف نیوز: یک زندانی‌کرد با اتهام سرقت در معرض خطر قطع انگشتان دست قرار دارد.

 

به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، یوسف پروانه زندانی ۷۰ ساله کرد با اتهام سرقت جهت اجرای حکم قطع انگشتان دست از زندان قزلحصار به زندان ارومیه منتقل شده است.

یوسف پروانه، در سال ۱۳۸۷ به اتهام سرقت به قطع انگشتان دست محکوم شد، از یک ماه پیش برای اجرای حکم از زندان قزلحصار به زندان ارومیه منتقل شده است.

این زندانی کرد از سال ۹۰ تا دی‌ماه سال ۹۵ در زندان قزلحصار به سر برده است. وی از یک ماه پیش به زندان ارومیه منتقل شده و شعبه یک اجرای احکام ارومیه حکم قطع انگشت را به او ابلاغ کرده است. حکم قطع انگشتان دست این زندانی به صورت غیابی صادر شده است.

روز ششم دی ماه ۹۵ هم حکم قطع انگشت دو زندانی ه نامهای فرامرز بی‌غم، ۳۸ ساله و مجید بی‌غم، ۴۵ ساله متهم به چندین فقره سرقت از بندهای ۹ و ۱۱ در زندان مرکزی ارومیه اجرا شد.