تاریخ ارسال خبر: ش, شهریور ۴م, ۱۳۹۶
قتل | توسط Director
کد خبر: 17445

کشته‌شدن‌ دو‌ زن در ایلام و سقز

اشتراک‌گذاری


ماف نیوز: یک زن ایلامی به دلیل هر آنچە “قتل ناموسی” خوانده می‌شود، توسط شوهرش به قتل رسید. در سقز هم یک زن دیگر با همین عنوان کشته شد.

به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان به نقل از کُردپا، شامگاه ۲۸ مردادماه ۱۳۹۶، یک زن در شهر ایلام قربانی قتل ناموسی گردید.

تلگرام ماف نیوز
به گفتە یک منبع آگاە، مرگ این زن توسط شوهرش صورت گرفتە است. تاکنون هویت مقتول و قاتل نامعلوم و قاتل پس از قتل همسرش خود را بە پلیس معرفی کردە است.

در همین رابطە روز گذشتە نیز، در نزیکی روستای “بوبکتان” شهرستان سقز، جسد سوختە یک زن توسط یک کشاوز کشف گردید.

قتل ناموسی تحت عنوان “حفظ ناموس و دفاع از شرف” صورت می‌گیرد و طبق مادە ۶٣٠ قانون مجازات اسلامی “هر مردی کە همسرش را در حال زنا ببیند می‌تواند همسرش را بکشد.”
+++++++++++++++++++
جهت همکاری با بخش فارسی ماف نیوز و یا به اطلاع رساندن موارد نقض حقوق بشری، میتوانید به تلگرام زیر پیام ارسال کنید:

ارتباط با ادمین تلگرام:

https://t.me/mafnews_admin