تاریخ ارسال خبر: ج, مهر ۳۰م, ۱۳۹۵
کد خبر: 12032

کمپین پیرانشهر علیه جاده های مرگ استمرار دارد

اشتراک‌گذاری
برچسبها

 

ماف نیوز: کمپین «آری به توسعه دادن جاده های پیرانشهر» استمرار داشته و فعالین سایر شهرها هم از آنها حمایت کرده‌اند.

 

به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، «آری به توسعه دادن جاده های پیرانشهر» به ابتکار فعالین سیاسی و مدنی مستقل در شهرستان پیرانشهر در اعتراض بە وضع نامناسب جادەها کە هر سالە جان تعداد زیادی از اهالی شهرهای مواصلاتی پیرانشهر، نقدە و سردشت را می گیرد، فعالیت خود را آغاز کرده و در شهرهای ارومیه، نقده، سردشت و پیرانشهر هم موجی از حمایت از آن به راه افتاده است.

 

 خبرنگار ماف نیوز در پیرانشهر گفت: این کمپین که با حمایت گستردە مردم این شهرها روبرو شدە است، بە طوری کە پلاکاردهای اعتراضی نسبت بە وضع نامناسب جادەها دست بە دست بین اهالی این شهرها در حال پخش شدن است.

 

در روزها و هفتەهای گذشتە چندین تصادف ناگوار باعث کشته شدن تعدادی از هموطنانمان در این مسیرها گشته است کە عامل اصلی آن نامناسب  بودن جادە ها و عدم وجود تابلوهای راهنمایی و رانندگی وجود چالە و … بودە است و در کمپین مذکور مردم خواهان رسیدگی هر چە زودتر بە وضع جادەها، دو باندە کردن راە مواصلاتی بین این شهرها و نصب علائم راهنمایی و رانندگی و استاندارسازی آن هست. پیشتر هم تظاهراتی در مریوان تحت عنوان «نه له جاده های مرگ» تحت همین اهداف شکل گرفته بود.