برچسبها در آرشیو برای ‘احد محمودحسن’
توسط Director در دوشنبه, تیر ۲م, ۱۳۹۹
۰ دیدگاه

سه شهروند بازداشتی اهل پیرانشهر موقتا آزاد شدند

ماف نیوز: سه شهروند بازداشت‌شده‌ از اهالی شهرستان پیرانشهر به نامهای واحد قادری، امیر قادری و علی قادری پس از اتمام ادامه...

توسط Director در شنبه, خرداد ۳۱م, ۱۳۹۹
۰ دیدگاه

محمد قادری با تودیع وثیقه از زندان نقده آزاد شد

ماف نیوز: یک شهروند بازداشت‌شده‌ از اهالی شهرستان پیرانشهر به نام محمد قادری موقتا از زندان نقده آزاد شد. وی روز ۱۵ ادامه...

توسط Director در چهارشنبه, خرداد ۲۱م, ۱۳۹۹
۰ دیدگاه

دو شهروند بازداشت‌شده از زندان نقده آزاد شدند

ماف نیوز: دو شهروند بازداشت‌شده از اهالی پیرانشهر به نامهای احد محمودحسن و سمیع شریفیان موقتا از زندان نقده آزاد شدند. ادامه...

توسط Director در شنبه, خرداد ۱۷م, ۱۳۹۹
۰ دیدگاه

انتقال یک بازداشتی اهل پیرانشهر به زندان نقده

ماف نیوز: یک شهروند بازداشت‌شده‌ از اهالی شهرستان پیرانشهر به نام محمد قادری پس از اتمام بازجوییها، از یکی از بازداشتگاههای ادامه...

توسط Director در شنبه, خرداد ۱۷م, ۱۳۹۹
۰ دیدگاه

آزادی سه تن از بازداشتیهای پیرانشهر از زندان نقده

ماف نیوز: سه شهروند بازداشت‌شده‌ از اهالی شهرستان پیرانشهر از زندان نقده آزاد شدند. این افراد روز ۱۵ اردیبهشت ۹۹ همزمان ادامه...

توسط Director در چهارشنبه, خرداد ۷م, ۱۳۹۹
۰ دیدگاه

بیهوشی و وضعیت وخیم یک بازداشتی اهل پیرانشهر در اثر شکنجه‌

ماف نیوز: یک شهروند بازداشت‌شده‌ از اهالی شهرستان پیرانشهر در اثر شکنجه‌ی شدید در یکی از بازداشتگاههای امنیتی در ارومیه ادامه...

توسط Director در چهارشنبه, اردیبهشت ۲۴م, ۱۳۹۹
۰ دیدگاه

انتقال هشت بازداشتی از پیرانشهر به ارومیه همزمان با بازداشت یک تن دیگر

ماف نیوز: هشت شهروند بازداشت‌شده در پیرانشهر، جهت بازجویی به یکی از بازداشتگاههای امنیتی در ارومیه منتقل شده‌اند. ادامه...

توسط Director در سه شنبه, اردیبهشت ۱۶م, ۱۳۹۹
۰ دیدگاه

بازداشت چهار شهروند در پیرانشهر و اشنویه از سوی نیروهای امنیتی

ماف نیوز: دو شهروند از اهالی پیرانشهر و دو تن دیگر از اهالی اشنویه به صورت جداگانه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به ادامه...